DISCLAIMER
Op het gebruik van deze website: https://muurengevelrenovatie.be/ zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE:
Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde en de gebruiker van de website ontstaan.

E-MAIL:
Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde garandeert niet dat e-mails die aan Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS:
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
Alle publicaties en uitingen van Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Van Duysen en zoon BVBA,  Brugstraat (STG) 12 te 9200 Dendermonde daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.